Obligațiune Brady (Brady bonds)

O obligațiune Brady (Brady bonds) este un titlu de valoare numite așa după un fost secretar al Trezoreriei SUA, Nicholas Brady. Acesta a anunțat aceste obligațiuni în 1989, ele fiind create pentru a contribui la restructurarea datoriilor din economiile emergente. Contextul lansării a fost legat de întârzierile la plată a obligațiunilor emise de către economiile emergente. Acestea sunt titluri suverane, denominate în dolari SUA, emise de țări economiilor emergente și susținute de obligațiuni ale Trezoreriei SUA. Obligațiunile Brady sunt o garanție pentru deținători că își vor încasa dobânzile și principalul la timp. Aceasta este exprimată în $, are scadență variabilă, între 10 și 30 de ani și poartă dobânzi fixe sau variabile.