Obligațiune la purtător (Bear bond)

O obligațiune la purtător (Bear bond) este un titlu de valoare cu venit fix în care proprietarul nu este înregistrat. Dovada deținerii obligațiunii se face prin prezentarea hârtii propriu-zise. Pentru încasarea dobânzii titularul obligațiunii trebuie să prezinte cuponul fizic. Obligațiunile la purtător sunt instrumente negociabile cu o scadență declarată și o rată a dobânzii a cuponului.