Taxă pe valoare adăugată (Value added tax)

O taxă pe valoare adăugată – TVA (Value added tax – VAT) este o taxă pe consum care este aplicată proporțional la prețul din fiecare etapă a lanțului de producție și distribuție. Taxa este evaluată pe valoarea adăugată a produselor și serviciilor. Această taxă pe valoare adăugată se aplică pe produsele și serviciile și produsele vândute într-o țară. Produsele și serviciile exportate nu sunt purtătoare de TVA. Eventual, taxa se aplică în țara de destinație, dacă aceasta din urmă are instituit un instrument fiscal de acest tip. Importurilor din alte țări li se aplică TVA-ul pentru a nu avea avantaje competitive față de producătorii interni. În România se aplică  o cotă generală a TVA de 19% și două cote reduse de 9% și 5%.