Obligațiune restricționată (Restricted bond)

O obligațiune restricționată (Restricted bond) este titlul de valoare reținut într-un cont de garanții, în anticiparea unei creanțe disputate. Proprietarul obligațiunii trebuie să stingă creanța pentru a-și recupera garanțiile depuse. Proprietarii garanțiilor restricționate vor încerca să le recupereze, pentru ca reputația lor să nu fie afectată. De asemenea, garanțiile depășesc de obicei valoarea unei creanțe și stingerea acesteia ar fi soluția economică rațională.