Obligațiune Samurai

O obligațiune Samurai (Samurai bond) este un titlu de valoare emis în Tokyo, de către companii din afara Japoniei. Obligațiunile Samurai sunt supuse reglementărilor din Japonia și sunt denominate în yeni. Firmele emit acest tip de obligațiune pentru a acumula capital cu care să-și acopere nevoile operaționale pe această piață. De asemenea, scopul emisiunii de obligațiuni Samurai poate să fie realizarea unei investiții pe piața locală. Indiferent de motivele care stau la baza emisiunii, prin aceasta firmele își reduc riscurile. Ele se finanțează direct de pe piața japoneză și nu vor fi afectate de eventualele fluctuații ale cursului de schimb.

Obligațiune Samurai
Samurai icons created by max.icons – Flaticon