Obligațiune Samurai (Samurai bond)

O obligațiune Samurai (Samurai bond) este un titlu de valoare emis în Tokyo, de către companii din afara Japoniei. Acestea emit obligațiunile pentru a acumula capital cu care să-și acopere necesarul pe această piață și să-și reducă riscurile. Obligațiunile Samurai sunt supuse reglementărilor din Japonia și sunt denominate în yeni.