Obligațiune străină (Foreign bond)

O obligațiune străină (Foreign bond) este titlul de valoare emis pe o piață, de companii externe, pentru ridicarea de capital autohton. Cele mai cunoscute exemple de obligațiuni străine sunt Bulldog, Matilda, Samurai etc. Numele acestora depinde de piața pe care sunt emise și moneda în care sunt denominate. Investitorii apelează la aceste emisiuni pentru a acumula capital, fără a se expune la riscurile legate de cursul de schimb. Cu ajutorul acestor obligațiuni, firmele externe se pot capitaliza cu valuta din țara de interes. Ele elimină costurile aferente schimburilor valutare și se pot împrumuta în condiții mai favorabile ca de la băncile comerciale.

obligațiune străină
Business and finance icons created by Graficon – Flaticon