Optim economic

Optimul economic (Economic optimum) se referă la nivelul de producție la care o companie își maximizează nivelul veniturilor totale. La acest nivel de producție are loc o distribuția cea mai eficientă a resurselor într-o economie. Doar în acest mod se poate obține un maxim de rezultate dintr-o cantitate dată de resurse. De asemenea, la acest nivel se realizează și maximizarea profitului. Nivelul de optim economic depinde de prețurile produselor de pe piață și de structura costurilor. De asemenea, atingerea optimului economic depinde și de gradul de libertate al pieței. Pe o piață reglementată, în care distribuția resurselor este decisă birocratic, optimul economic nu va putea fi atins.

optim economic
Value chain icons created by Freepik – Flaticon