Opțiunea Vanilla (Vanilla option)

Opțiunea Vanilla (Vanilla option) reprezintă un instrument financiar care îi dă posesorul dreptul, dar nu și obligația, să cumpere sau să vândă un titlu de valoare, într-un anumit interval de timp, la un preț stabilit anterior. Exercitarea opțiunii depinde de prețul pieței la momentul scadenței. Astfel, dacă prețul pieței este mai mare decât cel contractual, titularul va exercita opțiunea de cumpărtare. Dacă prețul pieței este mai scăzut, acesta va exercita opțiunea de vânzare.