Scadență

Prin scadență (Due date) înțelegem data la care ajunge la maturitate un contract, o poliță, o obligație de plată etc. Putem să ne referim la scadență și prin termenul de maturitate. Maturitatea unei obligații se  înregistrează la momentul scadenței.

Scadență
Due date icons created by wanicon – Flaticon

Data scadenței este stabilită la momentul semnării contractului, creditului, depozitului, emisiunii de obligațiuni etc. Încheierea unui contract înainte de scadență se realizează de obicei sub auspiciul unor sancțiuni. Similar, închiderea înainte de termen a unui credit sau depozit va avea asociate costuri.

Unele contracte pot să aibă inclusă și o clauză care să prevadă o perioadă de grație care prelungește data scadenței.