Scadență (Due date)

Prin scadență (Due date) înțelegem data la care ajunge la maturitate un contract, o poliță, o obligație de plată etc. Putem să ne referim la scadență și prin termenul de maturitate. Maturitatea unei obligații înregistrându-se în momentul scadenței.

Data scadenței este stabilită la momentul semnării contractului, creditului, depozitului, emisiunii de obligațiuni etc. Încheierea unui contract înainte de scadență se realizează de obicei sub auspiciul unor sancțiuni. Similar închiderea unui credit sau depozit înainte de termen va fi însoțită de costuri.