Organizare economică (Economic organization)

Prin organizare economică (Economic organization) înțelegem procesul prin care se coordonează transformarea factorilor de producție în bunuri și servicii tranzacționabile pe piață. Organizarea activităților economice poate diferi în funcție de mărimea producătorului și de modul de asociere al proprietarilor.