Overhang (Overhang)

Overhang – ul (Overhang) se referă la o măsură a diluării la care sunt expuși acționarii ordinari în urma oferirii de compensații, pe bază de acțiuni, angajaților valoroși și colaboratorilor. Overhang – ul este calculat ca raport între suma acțiunilor acordate și a celor care urmează să fie acordate și totalul acțiunilor restante.

Overhang  = Aa/(Ada + Ar)

unde,

  • Aa – acțiuni acordate până la momentul calculului;
  • Ada – acțiuni care urmează să fie acordate;
  • Ar – acțiuni restante sau promise.

De obicei, acțiunile care se acordă colaboratorilor nu au capacitatea să modifice semnificativ structura acționariatului.