Opțiune negociabilă (Negotiable instrument)

O opțiune negociabilă (Negotiable instrument) este contractul sau clauza contractuală prin care se promite unui cesionar o sumă de plată. Opțiunile negociabile sunt instrumente care au proprietatea de a fi transferabile către terți. Beneficiarul unui instrument îl poate utiliza pentru a stinge un debit către un terț. Exemple de instrumente negociabile unt cecurile, mandatele de plată, biletele la ordin etc.