Operațiune futures (Future operation)

O operațiune futures (Future operation) este un contract financiar prin care cumpărătorul și vânzătorul unui titlu de valoare se angajează ca, la o dată ulterioară, să finalizeze tranzacția la un preț predeterminat. Acest tip de operațiuni sunt interesante pentru parteneri deoarece permit obținerea de câștiguri din diferențele de preț. Dacă la maturitatea operațiunii prețul pieței este mai ridicat decât cel convenit, vânzătorul pierde și cumpărătorul va ieși în câștig. Similar, dacă la maturitate prețul pieței este mai scăzut, vânzătorul câștigă și cumpărătorul iese în pierdere.