Paradigmă

Paradigma (Paradigm) reprezintă un mod de a privi o problemă, un standard sau set de idei. Termenul este folosit intensiv în cercetarea științifică, economie și afaceri. În principiu, o paradigmă este un set de teorii care explică modul în care un subiect este înțeles la un moment dat. În economie, acesta se referă la un set de reguli, idei, cutume, convingeri care permit raționalizarea și structurarea ipotezelor științifice. În afaceri, conceptul se poate referi la un mod specific de a ajunge la clienții potențiali sau de a câștiga bani. Frecvent se întâlnește și expresia „schimbare de paradigmă” care înseamnă o schimbare a modului de abordare a unei probleme.

paradigmă
Paradigm icons created by Freepik – Flaticon