Paradigmă (Paradigm)

Paradigma (Paradigm) reprezintă un mod de a privi o problemă, un standard sau set de idei. Termenul paradigmă este folosit intensiv în cercetarea științifică și în afaceri. În afaceri, paradigma se poate referi la un mod de a ajunge la clienți sau de a câștiga bani.  Frecvent se întâlnește și expresia „schimbare de paradigmă” care înseamnă o schimbare a modului de abordare a unei probleme.