Paritate absolută a puterii de cumpărare

Prin paritate absolută a puterii de cumpărare (Absolute purchasing power parity) înțelegem situația în care un bun are același preț în două țări diferite când este exprimat în aceeași monedă. Ideea este că ratele de schimb valutar ar trebui să reflecte prețurile relative al bunurilor din țările analizate. Forțele pieței vor determina ajustarea cursului de schimb atunci când prețurile bunurilor sunt diferite. În situația parității absolute, nu ar trebui să existe posibilitatea de a face arbitraj pe baza diferențelor de preț. Altfel spus, dacă bunul x are același preț în două țări diferite, nu are sens exportul din una în cealaltă.

paritate absolută a puterii de cumpărare
Law icons created by Flat Icons – Flaticon

Vezi și conceptele de paritate a puterii de cumpărare și paritate relativă a puterii de cumpărare.