Patron (Business owner)

Patronul (Business owner) este un individ care deține un procent de acțiuni sau părți sociale dintr-o companie, care îi permite să exercite controlul asupra acesteia. Un patron, ca proprietar al entității comerciale, are drept de decizie în aceasta și de participare la profit și pierdere, proporțional cu procentul de acțiuni sau părți sociale deținute.