Patron (Business owner)

Un patron (Business owner) este un individ care deține un procent de acțiuni sau părți sociale dintr-o companie, care îi permite să exercite controlul asupra acesteia. Patronul, ca proprietar al entității comerciale, are drept de decizie și participă la profit și pierdere, proporțional cu acțiunile deținute. În principiu, un patron are un pachet de acțiuni suficient de mare pentru a-și putea impune viziunea în cadrul firmei. Termenul de patron este folosit în special pentru proprietarii de firme mici.