Patron

Un patron (Business owner) este un individ care deține un procent de acțiuni sau părți sociale dintr-o companie, care îi permite să exercite controlul asupra acesteia. Patronul, ca proprietar al entității comerciale, are drept de decizie și participă la profit și pierdere, proporțional cu acțiunile deținute. În principiu, un patron are un pachet de acțiuni suficient de mare pentru a-și putea impune viziunea în cadrul firmei. Termenul de patron este folosit în special pentru proprietarii de firme mici.

Patron
Accountant icons created by Prosymbols Premium – Flaticon

Patronul nu este în mod obligatoriu și antreprenor. Ca proprietar al companiei este posibil ca el să lase administrarea în seama unor manageri competenți. El să aștepte dividende din companie, dar să nu se implice deloc în administrarea ei.