Penalitate economică (Economic penalty)

O penalitate economică (Economic penalty) este o sancțiune aplicată de un stat sau grup de state împotriva altei țări. Motivele impunerii de penalități economice au justificări variate, de la încălcări de drepturi umane, la aspecte politice, militare și sociale. Acestea pot îmbrăca diverse forme precum bariere comerciale, bariere tarifare și restricții la circulația capitalului.