Petro-dolari (Petro-dollars)

Prin petro-dolari (Petro-dollars) înțelegem dolarii SUA cu care se achiziționează petrol de la țările care exportă această materie primă. Deoarece tranzacțiile internaționale cu petrol se realizează în schimbul dolarilor, venitul național al statelor exportatoare depinde de cursul dolarului SUA. După renunțarea la etalonul aur, legătura dintre evaluarea dolarilor și petrol a devenit mult mai puternică. Astfel, orice fluctuație a prețului petrolului este resimțită puternic de către moneda americană.