Penuria (Penury)

Penuria (Penury) se referă la sărăcie, lipsa mijloacelor de trai și a produselor și serviciilor. Economic, penuria privește incapacitatea producătorilor de asigurare a cantităților de produse sau servicii cerute pe piață. Frecvent, aceștia nu pot să asigure nici măcar niveluri pe care le-au acoperit în trecut. Cauzele penuriei pot fi diverse, de la epuizarea unor resurse și până la condiții excepționale care modifică mediul economic.