Piața de capital

Piața de capital (Capital market) este o instituție specializată pe care se tranzacționează capitalul. Aici se întâlnesc cererea și oferta de titluri de valoare. Practic, aceasta reprezintă partea din sistemul financiar pe care se tranzacționează acțiuni, obligațiuni sau se realizează investiții cu capital pe termen lung. Cele mai cunoscute forme ale ei sunt bursa și piața de obligațiuni. Există însă și alte metode de ridicare a capitalului. De exemplu, fondurile de capital de risc pot facilita realizarea acestui obiectiv. Într-un sens mai larg, se poate spune că aceasta reprezintă locul în care agenții economici obțin accesul la capital. Inițial, pe această piață puteau opera doar firmele de brokeraj, dar democratizarea tranzacțiilor de acțiuni a facilitat intrarea în rândul investitorilor a micilor proprietari de capital.

Piața de capital
Capital icons created by Eucalyp – Flaticon