Piață ineficientă

Prin piață ineficientă (Inefficient Market) înțelegem situația în care prețurile bunurilor și serviciilor nu reflectă valoarea lor intrinsecă. Pe o astfel de piață, informațiile nu circulă în mod corespunzător între cerere și ofertă și bunurile ajung să fie subevaluate sau supraevaluate. Acest concept este derivat din ipoteza pieței eficiente care afirmă că prețurile de pe piață reflectă toate informațiile existente. De asemenea, conform acestei ipoteze nu există o manieră de alocare care să fie superioară pieței.

Elementele principale ale piețelor ineficiente sunt:

  • informații asimetrice – Agenții cererii și ai ofertei nu au un acces total la informații. De multe ori, informațiile pot să fie și deformate sau false.
  • reglementări excesive – Excesul de reguli și reglementări poate afecta modul în care funcționează o piață. De exemplu, unii agenți ai cererii sau ofertei ar putea fi blocați să le acceseze.
  • pot să apară manipulări ale pieței – Agenții care au acces la informații sau care sunt favorizați de legislație pot să realizeze tranzacții mai avantajoase.
  • etc.
piață ineficientă
Induce icons created by Three musketeers – Flaticon