Supraevaluare

Prin supraevaluare (Overvaluation) înțelegem situația în care prețul unui activ este mai mare decât valoarea sa intrinsecă. Altfel spus, prețul activului este unul nerealist ținând cont de diferiți factori de pe piață. Supraevaluarea poate să aibă loc pe orice piață, dar poate fi observat mai frecvent pe piețele financiare. Supraevaluarea unei acțiuni poate fi identificată prin analiza unor elemente fundamentale ale companiei emitente. Astfel, de maximă relevanță sunt veniturile operaționale, fluxul de numerar, evaluarea acțiunilor similare etc. Pentru instrumente care permit măsurarea gradului de supraevaluare al unei piețe bursiere vezi indicatorul Buffett.

supraevaluare
Value icons created by Uniconlabs – Flaticon

Supraevaluarea activelor poate să aibă cauze variate precum optimismul excesiv al investitorilor, comportamentul de turmă, accesul la bani ieftini etc. De asemenea, informațiile imperfecte și incapacitatea investitorilor de a realiza prognoze corecte pot contribui supraevaluare și la creșterea riscului de  formarea de bule speculative.