Piața neagră

Piața neagră (Black market) se referă la tranzacțiile care se desfășoară în afara reglementărilor guvernamentale. Pe piața neagră au loc schimburi de produse ilegale, activități ilicite etc. Pe această piață se comercializează produsele și serviciile din economia subterană. Chiar dacă bunurile de pe această piață sunt ilegale, apare o concurență indirectă față de economia licită și fiscalizată. Concurența este la nivel de factori de producție, direcționați în această zonă subterană, și la nivel de reducere a puterii de cumpărare a agenților cererii. Cu alte cuvinte, determină reducerea pieței licite potențiale.

În cadrul produselor ilegale nu sunt incluse doar bunuri care nu respectă normele de producție. Există și produse care sunt interzise la comercializare pentru că nu sunt purtătoare de taxe.

De exemplu, piața mondială a țigaretelor este dominată de Japan Tabacco Internationa (JTI), British American Tabacco (BAT) și Phillips Morris International (PMI). Marea majoritate a țigaretelor din lume sunt produse de aceste trei firme. Pe piața neagră din România se aduc țigarete din Ucraina, Republica Moldova, Asia etc. Unele dintre aceste produse sunt realizate artizanal sau de către mici producători, dar o mare parte provin din fabricile celor trei firme. Produsele respectă standardele lor de producție, dar sunt pe piața neagră pentru că nu sunt accizate.

Cum se formează prețurile pe piața neagră

Pentru a înțelege cum anume se formează prețurile pe piața neagră, putem utiliza graficul de mai jos. Situația inițială este surprinsă în graficul din stânga. Cererea și oferta sunt în echilibru la o cantitate qe și un preț Pm. Prețul are un nivel minim impus direct sau crescut prin nivelul taxelor incluse. Pentru că prețul este mai mare decât costul obținerii produsele, persoane dispuse să-și asigure riscul încălcării legii acționează. Se aduc produse pe piața neagră care își formează un echilibru la qn și un preț Ppn. Prețul pieței negre se stabilizează la un nivel care acoperă costurile și compensează riscurile.

Piața neagră
Sursa: grafic realizat de autor

Ca urmare a formării pieței negre, cea oficială se dezechilibrează. Pe aceasta scade cererea, dar pentru că prețul nu poate coborî sub nivelul impus, urmează și o scădere a ofertei. Noul echilibru se formează la prețul inițial, Pm și o nouă cantitate, q1.

Este de notat faptul că qe nu este egal cu qn plus q1. Nivelul mai redus al prețurilor de pe piața neagră va determina creșterea cererii totale, deci, de obicei, qn plus q1 va fi mai mare decât qe.