Preț absolut (Absolute price)

Un preț absolut (Absolute price) sau nominal reprezintă suma de bani plătită pentru un produs sau serviciu la cursul zilei.

(2) Prețul absolut reprezintă numărul de unități monetare care pot fi schimbate pentru o cantitate specificată dintr-un bun dat.