Preț absolut (Absolute price)

Un preț absolut (Absolute price) sau nominal reprezintă suma de bani plătită pentru un produs sau serviciu la cursul zilei. Cu alte cuvine, acesta reprezintă prețul zilei pentru un bun economic.

(2) Prețul absolut reprezintă numărul de unități monetare care pot fi schimbate pentru o cantitate specificată dintr-un bun dat. Acesta reflectă valoarea de piață a unui produs.