Preț (Price)

Prețul (Price) reprezintă valoarea monetară stabilită pe piață, prin întâlnirea cererii și ofertei, a unui bun sau serviciu. Prețul la care se realizează vânzarea resurselor economice, produselor și serviciilor este cel stabilit de piață. Până la stabilirea acestuia, agenții cererii și ofertei pot face oferte diferite de preț, care se armonizează prin reglajul pieței.