Preț

Prețul (Price) reprezintă valoarea monetară stabilită pe piață, prin întâlnirea cererii și ofertei, a unui produs sau serviciu. Prețul la care se realizează vânzarea resurselor economice, produselor și serviciilor este cel stabilit de piață. Până la stabilirea acestuia, agenții cererii și ofertei vor face oferte diferite de preț, care se armonizează prin reglajul pieței.

preț
Discount label icons created by rizky maulidhani – Flaticon

În modelele teoretice, prețul pieței este cel de echilibru, care se formează la intersecția cererii și a ofertei. Modelele economice teoretice nu se aplică însă perfect în practică. Astfel, pe piața unui produs nu va exista un singur preț ci o multitudine. Produsele vor fi diferențiate de către firme pentru a putea fi vândute la prețuri diferite.

Preț de echilibru
Sursa: Inițiativa Privată