Preț de echilibru (Equilibrium price)

Prin preț de echilibru (Equilibrium price) înțelegem valoarea de vânzare a unui produs sau serviciu, aferentă egalității dintre cerere și ofertă. Pe piață prețul se formează la echilibrul dintre cerere și ofertă. Grafic, acest echilibru se reprezintă prin intersecția dintre curba cererii și a ofertei. În modelele economice neoclasice, se pleca de la premisa de caeteris paribus, care nu este întâlnită în realitate. Există o infinitate de variabile care pot influența mișcarea cererii și a ofertei și, deci, formarea prețului de echilibru.

În graficul de mai jos, pe abscisă este reprezentată cantitatea și pe ordonată prețul. Echilibrul pieței se formează la intersecția dintre curba cererii și cea a ofertei. Valorile de echilibru ale prețului și cantității se deduc prin trasarea unor linii drepte paralele cu abscisa și ordonata. Pentru a afla prețul, plecăm din punctul de intersecție, paralel cu abscisa și perpendicular cu ordonata. Cantitatea o aflăm trasând o linie care pleacă din punctul de intersecție, paralel cu ordonata și perpendicular cu abscisa.

preț de echilibru
Sursa: Inițiativa Privată

Legendă:

  • C – curba cererii;
  • O – curba ofertei;
  • Pe – preț de echilibru;
  • Qe – cantitatea de echilibru.

Orice modificare a nivelului cererii sau ofertei va determina o dezechilibrare a pieței. Curbele se vor muta la stânga sau la dreapta și echilibrul inițial se va rupe. Prin tatonări repetate piața se va reechilibra.

Vezi și conceptul de cantitate de echilibru.