Cantitate de echilibru (Equilibrium quantity)

Prin cantitate de echilibru (Equilibrium quantity) ne referi la numărul total de produse sau servicii care se comercializează la prețul pieței atunci când cererea este egală cu oferta. Într-un model teoretic simplist cantitatea de echilibru se determină prin intersectarea curbei cererii cu cea a ofertei. Astfel, după cum putem să vedem în graficul de mai jos, în care pe abscisă este reprezentată cantitatea și pe ordonată prețul valorile de echilibru se deduc din punctul de intersecție al curbei cererii cu cea a ofertei.

cantitate de echilibru
Piață în echilibru, cantitate de echilibru

Legendă:

  • C – curba cererii;
  • O – curba ofertei;
  • Pe – preț de echilibru;
  • Qe – cantitatea de echilibru.