Cantitate de echilibru (Equilibrium quantity)

Prin cantitate de echilibru (Equilibrium quantity) ne referi la numărul total de produse sau servicii care se comercializează la prețul pieței atunci când cererea este egală cu oferta. Într-un model teoretic simplist, în condiții de caeteris paribus, cantitatea de echilibru se determină prin intersectarea curbei cererii cu cea a ofertei. Practic, aceasta reprezintă cantitatea care se poate tranzacționa la prețul pieței.

În graficul de mai jos, pe abscisă este reprezentată cantitatea și pe ordonată prețul. Echilibrul pieței se formează la intersecția dintre curba cererii și cea a ofertei. Valorile de echilibru ale prețului și cantității se deduc prin trasarea unor linii drepte paralele cu abscisa și ordonata. Pentru a afla prețul, plecăm din punctul de intersecție, paralel cu abscisa și perpendicular cu ordonata. Cantitatea o aflăm trasând o linie care pleacă din punctul de intersecție, paralel cu ordonata și perpendicular cu abscisa.

cantitate de echilibru
Sursa: Inițiativa Privată

Legendă:

  • C – curba cererii;
  • O – curba ofertei;
  • Pe – preț de echilibru;
  • Qe – cantitatea de echilibru.

Cantitatea de echilibru nu este o valoare statică. Orice modificare a veniturilor disponibile, a cererii sau a ofertei pune în mișcare forțele pieței. Cererea și oferta se echilibrează într-un nou punct, din care poate fi dedusă o nouă cantitate de echilibru. Trebuie să înțelegem că valoarea cantității de echilibru este dinamică, într-o continuă schimbare. Utilizarea acesteia are sens în special din punct de vedere didactic.