Canal de distribuție servicii (Distribution channel for services) 

Un canal de distribuție servicii (Distribution channels for services) se referă la mijloacele de tranfer ale bunurilor intangibile către consumatori. Acest tip de canal de distribuție servicii este format din agenții economici implicați în intermedierea vânzărilor. Aceste firme intermediază comanda și vânzarea, producătorilor rămânându-le doar obligația prestării serviciului propriu-zis. Exemple de canale de distribuție a serviciilor sunt aplicațiile pentru telefoane mobile specializate pe anumite servicii.

De exemplu, Uber intermediază comanda și plata pentru servicii de transport. Alte aplicații, precum unele platforme de promovare a electricienilor, instalatorilor etc. se ocupă doar de aspectul comenzii serviciului pentru că nu este posibilă standardizarea prețului.