Serviciu

Un serviciu (Service) este o activitate realizată de către o persoană fizică sau juridică pentru un client. Serviciul este tranzacționat ca un bun economic (non-material). Comercializarea serviciilor trebuie să țină cont de faptul că acestea sunt: intangibile, perisabile, netransportabile, eterogene, intensive în muncă etc. Acest tip de bunuri sunt consumate în momentul în care clientul le recepționează. Ele nu pot fi stocate pentru a fi utilizate în viitor. De asemenea, ele au cerere fluctuantă, presupun participarea directă a clienților și o relație vânzător client mai lungă, cel puțin egală cu durata realizării.

Să luăm ca exemplu o firmă care oferă servicii de transport al mărfii.  Activitatea prestată de această firmă va avea mai multe etape, precum: recepționare comandă, ridicare marfă, transport marfă, descărcare, predare etc. Chiar dacă acest proces este are atât de multe etape, rezultatul său este un simplu serviciu. Prin prestarea serviciului nu rezultă un produs tangibil.

serviciu de transport
Image by jcomp on Freepik

Toate caracteristicile particulare ale serviciilor le fac să nu poată fi stocate. Din această cauză, capacitatea de expansiune a firmelor care le prestează este limitată. Când vor să-și extindă producția, firmele care prestează servicii trebuie să angajeze salariați suplimentari. Investițiile în capital tehnic nu sunt suficiente.