Produs

Produsul (Product) este orice bun sau serviciu, rezultat în urma unei activități economice, cu scopul vânzării pe piață. Acesta este dezvoltat printr-un proces de prelucrare al unor resurse relativ rare și este vândut pe piață. Scopul creării acestuia constă în satisfacerea unei nevoi sau necesități a clienților. Produsele pot să fie tangibile sau intangibile. Un produs este oferit pe piață la un preț care trebuie să depășească costul de realizare. Altfel spus, realizarea și vânzarea acestuia are sens cât timp există perspectiva obținerii unui profit. În funcție de destinație, produsele pot fi pentru consum final sau pentru utilizare industrială. Când produsele au destinație industrială, ele sunt bunuri intermediare.

produs
Product icons created by orvipixel – Flaticon