Produs (Product)

Produsul (Product) este orice bun sau serviciu, rezultat al unei activități economice, dezvoltat printr-un proces de prelucrare al unor resurse relativ rare, care este oferit pe piață. Scopul acestuia este satisfacerea unei nevoi sau necesități. Un produs este oferit pe piață la un preț care trebuie să depășească costul de realizare. În funcție de destinație, produsele pot fi pentru consum final sau pentru utilizare industrială.