Canal de distribuție (Distribution channel)

Canalele de distribuție (Distribution channels) în logistică se referă la companiile care intermediază transferul unui bun sau serviciu de la producător la consumatorul final. Se consideră că există patru canale de distribuție: vânzarea directă, vânzarea cu amănuntul, vânzarea prin agenți (firme de distribuție). O altă clasificare a acestora le împarte în: