Canal direct de distribuție (Direct distribution channel)

Un canal direct de distribuție (Direct distribution channels) constă din producătorii care vând direct către consumatorii finali, fără implicarea intermediarilor. Acest tip de vânzare are loc la locul de producție, în piețe sau pe platformele on-line. Producătorii care reușesc să vândă direct au posibilitatea să-și păstreze un adaos comercial mai mare și, eventual, să le ofere prețuri mai bune consumatorilor. Scalarea vânzării directe poate fi complicată, motiv pentru care multe firme preferă să apeleze la intermediari.