Preț real

Un preț real (Real price) reprezintă prețul nominal sau absolut al unui bun ajustat cu rata inflației sau a deflației. Pentru calculul valorii reale a unui produs este necesar să o ajustăm pe cea nominală cu indicele prețurilor de consum. Pentru a calcula prețul real al unui produs se poate utiliza următoarea formulă:

preț real
Preț real

unde,

  • Pr – prețul real;
  • Pn – prețul nominal;
  • IPC – indicele prețurilor de consum;
  • ri – rata inflației.
preț real
Mobile app icons created by Kalashnyk – Flaticon

Să luăm ca exemplu un smartphone care anul trecut se vindea cu 1000 de lei și anul acesta este 1200 de lei. Știind că rata inflației a fost de 15%, calculați prețul real.

Pr = 1200/IPC

IPC = ri +1

IPC = 0,15+1=1,15

Pr = 1200/1,15 = 1043,48 lei

Între cei doi ani prețul real al smartphone-ului a crescut cu 43,48 de lei, chiar dacă prețul nominal a crescut cu 200 de lei.