Preț nominal (Nominal price)

Un preț nominal (Nominal price) sau absolut reprezintă suma de bani plătită pentru un produs sau serviciu la cursul zilei. Cu alte cuvine, acesta reprezintă prețul propriu-zis la care este comercializat produsul.

(2) Prețul absolut reprezintă numărul de unități monetare care pot fi schimbate pentru o cantitate specificată dintr-un bun dat.