Preț nominal

Un preț nominal (Nominal price) reprezintă suma de bani plătită pentru un produs sau serviciu la cursul zilei. Cu alte cuvine, acesta reprezintă prețul propriu-zis la care este comercializat produsul. Spre deosebire de prețul real cel nominal nu este ajustat cu rata inflației.

preț nominal
Pricing icons created by monkik – Flaticon

(2) Prețul nominal (absolut) reprezintă și numărul de unități monetare care pot fi schimbate pentru o cantitate specificată dintr-un bun dat. Astfel, se poate spune că prețul absolut al unui kilogram de zahăr este de 6 lei. Când se folosește cu acest sens, prețul trebuie analizat în opoziție cu cel relativ. Când vorbim despre preț relativ, exprimăm valoarea kilogramului de zahăr prin alte produse. De exemplu, un kilogram de zahăr este egal cu două de făină.