Potențial economic (Economic potential)

Potențialul economic (Economic potential) se referă la dezvoltarea maximă care ar putea fi atinsă, teoretic, de o companie sau țară. Analizarea potențialului economic al unei companii sau țări are sens în special când activitățile economice nu utilizează toate resursele disponibile. Desigur, se pot întâlni și situații în care produsul unei țări îl depășește pe cel potențial. Această situație apare în special în perioadele în care creditarea este ieftină și nu poate fi susținută pe termen mediu și lung.