Piață perfect contestabilă (Perfectly contestable market)

Piața perfect contestabilă (Perfectly contestable market) este o versiune particulară a pieței contestabile. Pe o piață perfect contestabilă, tehnologiile relevante în procesul de producție sunt direct accesibile firmelor care vor să le achiziționeze. Similar unei piețe contestabile, nici pe aceasta nu există costuri nerecuperabile, economii de scară sau  blocaje legale de intrare sau ieșire. Altfel spus, pe acest tip de piață nu se restricționează accesul la tehnologie al noilor intrați. Acest lucru pemite o concurență loială între ofertanții existenți pe această piață. De asemenea, când vor să iasă de pe această piață firmele au posibilitatea să vândă echipamentele tehnologice fără costuri suplimentare.