Piață contestabilă (Contestable market)

Piața contestabilă (Contestable market) este una pe care firmele înregistrează zero costuri de intrare și ieșire. Cu alte cuvinte, pe această piață nu există bariere de intrare sau ieșire. Pe o piață contestabilă nu există costuri nerecuperabile, economii de scală și nici blocaje legale de intrare sau ieșire.