Piața regională

Piața regională (Regional market) este formată din locuitorii unei zone clar delimitate. Aceasta poate fi delimitată pe baza unor criterii administrative, geografice, istorice ș.a. Într-o regiune se respectă cadrul fiscal al pieței naționale. Foarte rar există prevederi particulare. De exemplu, în unele regiuni defavorizate se pot acorda facilități fiscale pentru atragerea investitorilor.

Piața regională
Map icons created by Freepik – Flaticon

(2) Piața regională se referă și la schimburile de produse și servicii realizate într-o regiune. Aceste schimburi se realizează în conformitate cu reglementările țării de care aparține regiunea. Pentru a putea vorbi de o piață a unei regiuni aceasta ar trebui să aibă anumite caracteristici comune care să îi ofere o oarecare omogenitate, comparativ cu alte regiuni.