Piață Spot (Spot market)

Piața Spot (Spot market) este locul în care titlurile de valoare, mărfurile și monedele sunt tranzacționate imediat în schimbul numeralului. Prețurile pe o piață spot diferă de prețurile din contractele futures, unde schimbul este planificat la o dată viitoare. Practic pe piața spot se fac tranzacții în condițiile prezente de preț.