Piață Spot (Spot market)

O piață Spot (Spot market) este locul în care titlurile de valoare, mărfurile și monedele sunt tranzacționate imediat în schimbul numeralului. Prețurile spot diferă de prețurile din contractele futures, unde schimbul este planificat să aibă loc la o dată viitoare.