Politica banilor ieftini (Cheap money policy)

Politica banilor ieftini (Cheap money policy) este strategia autorităților monetare dintr-o țară, de cobrâre a ratei dobânzii de referință este coborâtă la un nivel scăzut, pentru a face creditele accesibile publicului larg. În principiu, creditele ieftine ar trebui să contribuie la creșterea consumului populației și la încurajarea investițiilor din mediul de afaceri. Prin politica banilor ieftini se urmărește îmbunătățirea parametrilor din economie în perioadele cu deflație sau în cele de recesiune.