Politici antișomaj (Policies for reducing unemployment)

Politicile antișomaj (Policies for reducing unemployment) se referă la măsurile luate de autoritățile publice dintr-o țară cu scopul de a crește mărimea populației ocupate. Politicile antișomaj pot fi de stimulare a cererii agregate (reducerea dobânzii de referință, reducerea taxelor etc.) sau a ofertei agregate (programe de recalificare, subvenții de sprijinire a angajării, subvenții de sprijinire a relocării etc.). Când politicile antișomaj vizează stimularea cererii, efectele asupra creșterii forței de muncă nu sunt extrem de rapide, pentru că înainte de a face angajări producătorii vor dori să se convingă că trendul este solid. Când politicile antișomaj vizează stimularea ofertei, numărul de angajați poate să crească repede și să genereze efecte de angrenare economică.