Piața taurului (Bull market)

Piața taurului (Bull market) este termenul folosit, pe o piață financiară, pentru a descrie situația când prețurile acțiunilor cresc continuu. Definiția uzuală afirmă că piața financiară intră într-o fază „de taur” atunci când prețurile acțiunilor cresc cu 20%. Această piață în creștere surprinde o apreciere constantă a valorii acțiunilor. Ea apare după o perioadă de scădere constantă și, eventual, stagnare. Originea denumirii este simbolul bursei din New York, format dintr-un taur cu coarnele ridicate și un urs cu botul coborât.

Piața taurului
Image by Freepik

Piața taurului este una specifică unei economii sănătoase. Dintre caracteristile ei putem menționa sentimentul de optimism al investitorilor, indicatori macroeconomici care să indice creșterea, rata șomajului scăzută etc. Dacă piața crește doar cu un procent între 10% și 20%, vorbim despre o fază de corecție.

Conceptul de piață a taurului nu este folosit exclusiv pentru bursele de valori. Acesta este utilizat frecvent și pe piețele altor active. De asemenea, ca și în cazul pieței ursului, aceasta poate fi analizată prin raportare la ciclicitatea economică. Astfel, dacă piața ursului corespunde fazei de scădere sau depresiune, cea a taurului coincide cu cea de creștere sau expansiune.

Conform unei opinii, o piață a taurului are cinci indicatori majori:

  • Stabilitate macroeconomică;
  • Încredere ridicată a investitorilor;
  • Afaceri cu rate ridicate de profitabilitate;
  • Dobânzi scăzute;
  • Investiții internaționale.