Piața ursului

Piața ursului (Bear market) sau piața în scădere (Down market) descrie o perioadă de scădere accentuată și continuă a prețurilor acțiunilor de pe piața financiară. Bursa este într-o fază „de urs” când indexul ei principal înregistrează o scădere a cotației cu cel puțin 20%. Conform unei alte definiții, scăderea trebuie să aibă loc pentru cel puțin două luni consecutive. Dacă scăderea este între 10% și 20%, vorbim despre o corecție a pieței. De asemenea, scăderea înre 5% și 10% este considerată o retragere a pieței. Originea denumirii este sigla bursei din New York, formată dintr-un taur cu coarnele ridicate și un urs cu botul coborât.

Piața ursului
Image by storyset on Freepik

Bursa este în piața ursului atunci când are loc o scădere generalizată a prețurilor titlurilor de valoare și când, în rândul investitorilor, se instalează un puternic sentiment de pesimism. Trendul de scădere scădere reflectă o fază a ciclicității pieței. Statistic, piața ursului durează mai puțin ca una a taurului și este mai puțin volatilă.

Desigur, într-un sens mai restrâns, putem vorbi de o piață a ursului și în cazul acțiunilor unei companii. Când titlurile de valoare se prăbușesc accelerat și trendul este unul descendent se poate vorbi despre o piață în scădere.