Planificare (Planning)

Planificarea (Planning) înseamnă procesul de organizare al activităților și evenimentelor într-o succesiune logică și clară care să permită atingerea unor obiective propuse. Procesul de planificare presupune și urmărirea îndeplinirii acestor activități și respectarea perioadei de implementare. Un plan bun trebuie să fie și flexibil, pentru a permite ajustarea.  Astfel, cei care îl pun în practică trebuie să-l poată adapta în conformitate cu realitățile întâlnite în practică.