Preț maxim

Prețul maxim (Maximum price) este o limită superioară impusă pe cale administrativă prețurilor unor produse sau servicii. De obicei, acest preț maxim este stabilit la un nivel inferior celui de echilibru. Prețurile pot coborî sub nivelul maxim, dar nu-l pot depăși. Acesta reprezintă o formă de blocare a prețurilor.

Preț maxim
Sursa: Inițiativa Privată

În graficul de mai sus, observăm faptul că prețul de echilibru (Pe) este stabilit la intersecția curbelor cererii și ofertei.  Statul, prin organele sale impune un prag maximal pentru prețuri, sub nivelul de echilibru. Piața reacționează. Cererea crește până la nivelul q1, pentru că la noul preț există mai mult interes pentru achiziții. Oferta, pe de altă parte, se reduce la q2, producătorii nefiind interesați să vândă la acest nivel al prețului.

Un exemplu de preț maxim poate fi găsit pe piața gazului metan din România. După declanșarea războiului din Ucraina, UE a intrat într-o criză energetică și prețul gazului metan a explodat. În iarna 2022-2023, Guvernul României a impus un preț maximal la care poate fi vândut gazul metan. În acest caz, Guvernul și-a asumat față de furnizorii de gaza acoperirea diferenței dintre prețul de achiziție și cel plafonat. Ca urmare, furnizorii nu au încercat să-și reducă oferta. De asemenea, prețul plafonat a fost stabilit la un nivel inferior celui al pieței, dar superior celui din anii trecuți. Nu au existat motive pentru a asista la o creștere a cererii.