Preț minim

Prețul minim (Minimum price) este o limită inferioară impusă pe cale administrativă prețurilor unor produse sau servicii. De obicei, acest preț minim este stabilit la un nivel superior celui de echilibru. Prețurile de pe piață nu pot coborî sub pragul minim, chiar dacă oferta este abundentă. Prețul minim reprezintă o formă de blocare a prețurilor.

Preț minim
Sursa: Inițiativa Privată

În graficul de mai sus, observăm faptul că prețul de echilibru (Pe) este stabilit la intersecția curbelor cererii și ofertei.  Statul, prin organele sale impune un prag minim pentru prețuri, superior nivelului de echilibru. Piața reacționează. Cererea scade până la nivelul q2, pentru că la noul preț există mai puțin interes pentru achiziții. Oferta, pe de altă parte,  crește până la q1, producătorii fiind interesați să vândă cât mai mult la acest nivel al prețului.

De exemplu, în prima jumătate a anului 2023, prețul gazului metan de pe piața europeană a căzut la minimul ultimilor doi ani. Populația s-ar fi așteptat la oferte mai bune din partea furnizorilor de gaz metan. Toate ofertele din acest an au fost realizate la prețul plafonat de către Guvernul României. Ce înseamnă acest lucru? Că prețul maxim din iarna 2022-2023 a devenit preț minim începând cu primăvara lui 2023.