Funcțiile banilor

Funcțiile banilor (Functions of money) sunt un set de criterii care trebuie să fie îndeplinite de un bun pentru a clasificat drept monedă. Nu este suficient să declarăm un bun drept monedă (e.g. cripto-monedele) pentru ca el să devină ban. Pentru a fi utilizat ca monedă, un bun trebuie să îndeplinească patru funcții:

  • Mijloc de schimb – Banii trebuie să fie acceptați ca mediu de schimb. Dacă toți vânzătorii din România ar impune să primească euro pentru produsele lor, leul și-ar pierde funcția de mijloc de schimb.
  • Unitate de cont – Prețurile produselor și serviciilor dintr-o economie pot fi exprimate într-o monedă. Banii sunt divizibili și permit exprimarea precisă a valorii, astfel facilitând schimbul.
  • Standard de valoare (amânată) – banii trebuie să permită măsurarea valorii în prezent și în viitor. Ei trebuie să fie acceptați pentru evaluarea și stingerea datoriilor din viitor. Când cineva acordă un împrumut trebuie să creadă că, la recuperarea sumei respective, își va păstra valoarea.
  • Mijloc de tezaurizare – Banii trebuie să permită păstrarea averilor. Câștigarea veniturilor și satisfacerea nevoilor nu au loc simultan. Indivizii trebuie să fie capabili să-și păstreze banii pentru consumul viitor.
Funcțiile banilor
Revolving icons created by Flat Icons – Flaticon

Cele mai  multe clasificări ale funcțiilor banilor nu conțin și funcția de mijloc de tezaurizare.