Preț transparent

Prin preț transparent (Transparent Price) ne referim la o valoare care este clară și ușor de înțeles pentru un cumpărător. Altfel spus, pentru a fi considerat transparent, prețul unui bun nu trebuie să fie prezentat ambiguu sau să vină însoțit de taxe secundare.

Prețurile transparente le permit cumpărătorilor să compare produsele oferite pe piață și să aleagă în mod informat. Acestea sunt specifice economiilor deschise.

O modalitate frecvent întâlnită de a opaciza prețurile este vânzarea produselor fără toate dotările necesare. De exemplu, există producători de tablete inteligente dedicate scrisului care sunt vândute fără un stylus pen. Clientul neatent va trebui să facă o achiziție secundară pentru a se putea bucura de produs.

Preț transparent
Commerce and shopping icons created by iconixar – Flaticon

În România, cele mai cunoscute probleme legate de transparența prețurilor sunt întâmpinate în domeniul energiei electrice. O factură obișnuită are atât de multe componente încât înțelegerea ei este extrem de dificilă. Din această cauză, companiilor din acest domeniu le-a fost solicitată simplificarea documentelor.