Privatizare MEBO (Management and Employee Buyout Privatization)

Privatizarea MEBO (Management and Employee Buyout Privatization) este un proces prin care companie  deținută de către stat este trecută din proprietatea acestuia în cea a directorilor și a angajaților. O privatizare MEBO poate fi parțială sau totală. Acest tip de privatizări a fost utilizat frecvent după căderea Cortinei de Fier, în Europa de Est. Ulterior, multe dintre aceste companii au falimentat pentru că salariații nu aveau expertiza pe pieșe concurențiale. În România, în anii 1990, au fost transferate acțiuni către toate persoanele care împliniseră 18 ani. Cu alte cuvinte, nu se poate vorbi cu adevărat de achiziții ale companiilor de către salariați.