IRCC zilnic

IRCC-ul zilnic este o componentă a Indicelui de Referință pentru Creditele Consumatorilor. Indicatorul se calculează ca medie ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.